آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
افعال To be در زمان حال

فعل be مهمترین فعل برای یادگیری زبان انگلیسی است. البته پیچیده ترین هم هست. در زمان حال سه حالت دارد am،is و are. در زمان گذشته دو حالت دارد: was و were. این فعل برای مجهول سازی هم استفاده می شود.

فعل am اول شخص مفرد است و فقط برای ضمیر I ( من) بکار می رود.

مثال :

am a teacher

من یک معلم هستم.

 

فعل is برای ضمایر سوم شخص مفرد he, she و it بکار می رود.

مثال:

He is a student.

او (مذکر) یک دانش آموز است.

She is a student.

او (مونث) یک دانش آموز است.

It is a book.

آن یک کتاب است.

 

 فعل are برای دوم شخص جمع است که از آن برای ضمایر you, we و they استفاده می شود.

مثال:

We are teachers.

ما دانش آموز هستیم.

You are a teacher.

شما یک دانش آموز هستی.

You are teachers.

شما دانش آموز هستید.

They are teachers.

آنها دانش آموز هستند.

 

فعل are در حالت دوم شخص هم برای مفرد و هم برای جمع مورد استفاده قرار میگیرد .

 

 

جمع مفرد
We are I am
You are You are
They are He is

She is

It is

 

زمان حال منفی در افعال To be

 

جمع مفرد
We are not I am not
You are not You are not
They are not He is not

She is not

It is not

مثال:

 

 

I am not a girl. I am a boy.

You are not a farmer. You are a dentist.

He is not a waiter. He is a driver.

She is not happy. She is upset.

It is not an apricot. It is a peach.

We are not friends. We are classmates.

You are not enemies. You are saviors.

They are not managers. They are assistants.

۴٫۶ (۹۱٫۴۳%) ۷ رای

بخوانید  سوالی کردن افعال to be در زمان حال

 ارسال در حدود 7 ماه قبل  ادامه مطلب »