آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
سوالی کردن افعال to be در زمان حال

ساختار جمله سوالی   

سوالی کردن افعال To be به این صورت است که فعل to be در اول جمله می آید و با فاعل جابه جا می شود. برای مثال جمله ساده I am here به معنی من اینجا هستم به جمله سوالی ?Am I here به معنی آیا من اینجا هستم؟ تبدیل می شود. پس بخاطر بسپارید که در این گونه جملات فاعل و فعل be جابجا می شوند. 

جمع مفرد
Are we … ? Am i … ?
Are you … ? Are you … ?
Are they … ?

Is he … ?

Is she … ?

Is it … ?

Am I a happy person?

آیا من فرد شادی هستم؟

Are you satisfied?

آیا راضی هستی؟

Is he a dentist?

آیا او دندانپزشک است؟

Is she a painter?

آیا او یک نقاش است؟

Is it a glass of juice?

آیا این شربت است؟

Are we a family?

آیا ما یک خانواده هستیم؟

Are you friends?

آیا شما دوست هستید؟

Are they colleagues?

آیا آنها همکار هستند؟

 ارسال در حدود 7 ماه قبل  ادامه مطلب »